Sociale medier og podcast – Lær din boomer om SoMe

Hånddukker og personkarakteristik
7. november 2023
Lav jeres udgave af Pong
9. november 2023
Hånddukker og personkarakteristik
7. november 2023
Lav jeres udgave af Pong
9. november 2023

7.-9. klasse


Fag

Dansk, samfundsfag

Faglige emner

Analysere Snapchat Etisk brug af SoMe Diskussioner omkring den bagvedliggende intention i skabelsen af et succesfuldt socialt medie

Teknologier

Podcast

Af Anders Juul Thorup
Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med SoMe med fokus på TikTok og Snapchat. De analyserer, diskuterer, undersøger og præsenterer. De får et glimt af algoritmeskabte dukkeførere. De diskuterer konsekvenserne, de analyserer Snapchat som medie og deres eget forbrug, og de kommer til at føle et afgrundsdybt savn.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Designopgaven til dette forløb lyder “Lav din egen podcast om SoMe”.

Der er to overordnede benspænd til opgaven:

 1. Podcasten skal indeholde flere relevante lydeffekter/underlægningsmusik og bygges op omkring de gældende genretræk.
 2. Podcasten skal indeholde en undersøgelse eller et interview.

Forløbet inddrager fagene dansk og samfundsfag, men er også oplagt at bruge i en emneuge. Det samlede forløb er afprøvet på 7. årgang i januar måned 2023, men kan med fordel bruges både i 8. og 9. klasse, da dybden i analysearbejdet forbedres i takt med elevernes modenhed. Det kan uden problemer opgives til elevernes mundtlige eksamen både i samfundsfag og dansk.

Forløbet er bygget op omkring designprocesmodellen, men denne skriftlige forløbsbeskrivelse fokuserer på otte forskellige aktiviteter, der skaber elevernes vidensgrundlag til deres feltstudie og idégenerering. Der kan plukkes i disse aktiviteter, da nogle bedre kan undværes end andre. 

Eleverne starter forløbet ved at se filmen “Ron - virker næsten altid” derhjemme. Derefter starter de otte aktiviteter, der løbende går igen i forløbets feltstudie. Disse aktiviteter skaber elevernes vidensgrundlag, hvor vinklerne til deres podcast skal komme fra.

De otte aktiviteter er følgende:

 1.  “Information om genretrækkene i produktionen af podcast”. Danskfagligt fokus.

 2. “Analyselaboratorium - analyse af snapchat”. Danskfagligt fokus. Analysen skal afleveres til bedømmelse.

 3. “TikTok og Snapchat for dummies - Sådan træner du din boomer”.
  Samtale om funktionalitet.

 4. “Introduktion til kvantitativ forbrugsanalyse af SoMe”.
  Samfundsfaglig undersøgelse.

 5.  “Joakim von And, bagsiden af medaljen og der hvor boomerforældrenes frygt bor”.
  Samfundsfagligt fokus.

 6. “Thi kendes for ret”.
  Gennemgang af relevante sager om SoMe. Samfundsfagligt fokus.

 7. “Social offline i 24 timer”.
  Samfundsfagligt eksperiment.

 8. “Diskussion af udsagn fra Netflix dokumentarfilmen ‘Social dilemma’”.
  Samfundsfagligt fokus.

Disse otte punkter vil blive beskrevet nærmere i dette dokument.

Efter dette meget omfattende feltstudie er eleverne rigtig godt rustet til at lave en idégenerering. De starter efterfølgende op på deres produktion af manuskript og podcast.

I forbindelse med deres feltstudie, idégenerering og fabrikation er der indlagt fire tidspunkter, hvor eleverne skal argumentere for deres procesidé og planer.

De fire samtaler har følgende arbejdstitler:

“Forstår du, hvad jeg mener…” Responsbesøg (lærer/elev) Gennemgang af elevens Snapchat-analyse.

“Har du hørt…” Responsbesøg (lærer/elev) Gennemgang af, hvor langt eleverne er med deres podcast

“Med på en lytter” På besøg (elev/elev). Grupperne besøger hinanden og hører de næsten færdige podcasts. Der serveres varm kakao…

“Lav en stand på skolens messe”. (Elev/forældre) Her kommer der besøg af forældre og bedsteforældre.

Hver af disse besøg bliver efterfulgt af en lærerstyret refleksionsøvelse.

Denne del kan laves på mange forskellige måder og skal altid tilpasses den elevgruppe, man har. Derfor vil disse ikke blive uddybet nærmere.

Hele forløbet her varer 30 - 35 lektioner.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Introduktion til emnet SoMe

Eleverne får til opgave at se filmen “Ron - virker næsten altid” derhjemme og svare på følgende spørgsmål

Spørgsmål til filmen:

 1. Giv 3 eksempler på, hvorfor en B-Bot er en smart opfindelse.
 2. Hvad bruger figuren Eva sin B-bot til? Kender du nogen fra den virkelige verden, der minder om Eva?
 3. Hvad bruger figuren Rich sin B-bot til? Kender du nogen fra den virkelige verden, der minder om Rich?
 4. Hvad sker der i filmen, når sikkerhedsindstillingerne bliver slået fra? Hvor oplever du, at der er lignende indstillinger i din verden?
 5. Hvordan misbruges B-botterne af Bubble chefen Andrew?

 

Aktivitet 1
Information om genretrækkene i produktion af podcast - danskfagligt fokus

Se PDF 1 i links Dansk SoMe - podcast genretræk. Denne del strækker sig over 8 lektioner

 

Aktivitet 2
Analyselaboratorium. Analyse af snapchat - afleveret til bedømmelse

Denne aktivitet er taget fra følgende link: kortlink.dk/2evbh eller se PDF 2Analyse af digitale artefakter, PDF 3 “Model til analyse af app” og PDF 10Teknologianalyse af Snapchat.

Analysen fordeles over fem lektioner således, at eleverne oplever at vende tilbage til en kendt opgave samtidig med at undervisningen bliver mere alsidig. De enkelte dele af analysen skal gøres færdige fra gang til gang. Til sidst afleveres analysen til bedømmelse.

 

Aktivitet 3
“TikTok og Snapchat for dummies - Sådan træner du din boomer”

I denne aktivitet har eleverne rollen som eksperter. De skal gennemgå og demonstrere alle funktioner og knapper, der er relevante i TikTok og Snapchat. Læreren sidder med sin telefon og følger med i “undervisningen”, mens eleverne har sat deres telefon op på tavlen.

For at starte denne aktivitet skal eleverne i grupper finde, hvilke funktioner de bruger til daglig. De skal lave en brainstorm efterfulgt af en udvælgelse og fordeling af funktionerne. Fremlæggelserne bliver fordelt over 5 dage, således at de bidrager til alsidig undervisning.

Se hvilke funktioner der blev udvalgt i PDF 4 Snapchat og Tiktok for dummies - program

Se evt. dette link: Snapchat - forældre i en digital verden

 

Aktivitet 4
Introduktion til kvantitativ forbrugsanalyse af SoMe

To introduktionsspørgsmål som eleverne skal forholde sig til for at komme i gang med denne aktivitet:

 1. Hvad er sociale medier?
 2. Hvor meget bruger de unge sociale medier?

Inspirationen til denne aktivitet er hentet fra rapporten Mediernes udvikling i Danmark 2021, udgivet af Kulturministeriet.

Se hele rapporten her: https://kum.dk/fileadmin/_mediernesudvikling/2021/Overblik_og_perspektivering_2021.pdf

Spørgsmål 1: Hvad er sociale medier?

Sociale medier er medier, der bruges til social interaktion online. Det er onlinetjenester, som brugerne anvender til at dele indhold, profiler, meninger, oplevelser, billeder, artikler, videoer med mere. Disse onlinetjenester inkluderer blandt andet blogs, message boards, podcasts, micro blogs, lifestreams, bookmarks, networks, communities og wikis. De sociale medier muliggør direkte online interaktion mellem mennesker på tværs af grænser og danner forum for nye netværk om fælles interesser.

Spørgsmål 2: Hvor meget bruger de unge sociale medier?

Så godt som alle - 99 procent af de unge mellem 12 og 18 år - har en profil på mindst ét socialt medie. Jo yngre, des større er andelen med en profil, fremgår det af rapporten.

 

Den kvantitative undersøgelse

Sådan udføres den kvantitative undersøgelse af SoMe på skolen.

Eleverne skal bruge deres telefon for at besvare de tre spørgsmål i undersøgelsen.

Se PDF 5Undersøgelse af SoMe på Kirkebakkeskolen

 1. Hvilke sociale medier har du på din telefon? Tjek dine apps.

For at svare på de næste to spørgsmål har du brug for at gøre følgende:

Tryk på Indstillinger -> tryk på Skærmtid -> tryk på Se al aktivitet -> tryk på Uge -> Tryk på Sidste uge

 1. Hvilke sociale medier bruger du reelt?
 2. Hvor mange minutter bruger du på de sociale medier?

 

Aktivitet 5
Joakim von And, bagsiden af medaljen og der hvor boomerforældrenes frygt bor.

 • Hvordan kan man tjene penge på sociale medier?
 • Hvad er cookies
 • Hvad er Snapchats strategi?

Eleverne arbejder i grupper med tre forskellige kilder. To af dem er på engelsk.

Kilde 1 “I downloaded all the data that snapchat has on me. Here’s what I found”.

Hvilke data bliver der gemt? Eleverne skal forestille sig, hvad mennesker med gode intentioner kan bruge disse oplysninger til, og hvad mennesker med onde intentioner kan bruge disse oplysninger til.

Gruppernes forestillinger bliver samlet på tavlen.

https://medteck15.medium.com/i-downloaded-all-the-data-that-snapchat-has-on-me-heres-what-i-found-ac9bbce58c52

 

Kilde 2Is snapchat still relevant”.

Videoen skal ses hjemme som lektie. En elev får til opgave også at lave en Kahoot med ti spørgsmål som opfølgning på videoen.

https://youtu.be/zSV5oYM86UI

Se PDF 6 information “Privatlivspolitik - Snapchat

Kilde 3 “Cookies: Sådan fungerer de”

Forbrugerrådet har lavet en god artikel om cookies.

Hjemmesider beder dig om lov til at lægge cookies på din computer, når du besøger siderne. Men hvad er cookies, og skal du undgå dem? Få svaret her.

https://taenk.dk/forbrugerliv/elektronik-og-digitale-tjenester/cookies-saadan-fungerer-de

 

Aktivitet 6
Thi kendes for ret. Gennemgang af relevante straffesager om SoMe.

Unges brug af sociale medier kan medføre problemer, bekymringer, dilemmaer og søvnløse nætter. Hvordan bliver man en kompetent og ansvarlig bruger? Hvornår bryder man de etiske og juridiske love? 

Inspirationsmateriale: sletdet.dk

Setup i klassen: Ungdomsdomstolen er sat og eleverne fungerer som dommere. Eleverne får præsenteret forskellige sager og skal efterfølgende dømme ud fra tre mulige udfald:

 1. Hvis eleven vurderer, at sagen skal ende med en frifindelse, bliver eleven siddende på sin plads.
 2. Hvis eleven vurderer, at sagen skal ende med en bøde eller erstatning, sætter eleven sig op på bordet.
 3. Hvis eleven vurderer, at sagen skal ende med en betinget eller ubetinget fængselsstraf rejser eleven sig op.

Derefter argumenterer eleverne for deres holdning. Til sidst afsløres den egentlige dom.

Sagerne bliver fordelt over flere dage for at gøre undervisningen alsidig.

Se PDF 7 IT lovgivning 7. årgang

Ungdomsdomstolen skal behandle følgende fem sager:

 1. Profilbilledet
 2. Er hun lækker??
 3. Umbrella
 4. Dick pics
 5. Mateo får screenshottet sin p** på snapchat

Se sagerne beskrevet i PDF 8Thi kendes for ret 

 

Aktivitet 7
Social offline i 24 timer

Frivilligt forløb for eleverne. De går frivilligt med til at aflevere alle deres elektroniske enheder i 24 timer.

Forældrebrev kunne se sådan ud:

“Jeg skriver, fordi dit barn er på holdet SoMe her i vores talentuger. På SoMe går vi bagom de sociale medier, som vi alle bruger. I den forbindelse vil vi meget gerne lave et forsøg og en lille happening. Vi har fået nogle elever til at melde sig til at gå totalt offline i 24 timer, og dette har dit barn meldt sig til. Dvs. at vi tirsdag morgen kl. 08.15 tager telefon, tablet, smartwatch og computer og låser det inde i vores pengeskab på skolen. Dette bliver udleveret igen onsdag morgen kl. 8.15.

I den forbindelse har vi brug for, at I hjemme får set på, om der er noget på telefonen, som dit barn kommer til at mangle fx penge i form af mobilepay, ur, alarm el. lign. At dit barn får lavet aftaler inden tirsdag morgen, som ellers ville være lavet over snap, messenger osv, at dit barn kun ser flow tv m.m. Forsøget munder ud i, at der skal produceres en podcast, hvor dit barn fortæller om oplevelsen, hvad der overraskede, var godt, skidt osv.

Vi håber meget, at I vil bakke op om projektet og hjælpe, hvis der opstår ‘abstinenser’.”

Efterfølgende skal eleverne beskrive deres tanker og følelser i forbindelse med denne adskillelse fra deres online liv.

 

Aktivitet 8
Diskussion af udsagn fra Netflix dokumentarfilmen “Social dilemma”. Samfundsfagligt fokus.

Inspirationsmateriale:The social dilemma official trailer

Dokumentaren “The social dilemma” er fyldt med mange meget relevante oplysninger. Den er desværre lidt langtrukken og egner sig ikke så godt som undervisningsmateriale - samtidig er den kun på Netflix, hvilket ikke gør det muligt at vise den i skoleregi. De vigtigste pointer fra filmen er derfor lavet som udsagn klar til at hænge på væggen. Disse forskellige udsagn bliver hængt op forskellige steder på skolen. Eleverne skal finde dem, tage billeder af dem og diskutere deres betydning og relevans.

Se PDF 9SoMe Social dilemma - skal vi være nervøse? Kort til bevægelse

 

AFRUNDING

Det har generelt været et godt, men tidskrævende forløb at lave, da jeg har brugt meget tid på at indsamle og udvælge forskellige kilder. Hver gang jeg faldt over en spændende artikel på mine nyhedsapps eller på facebook, gemte jeg et link til dem i mine noter på telefonen. Det har fungeret som et lille skatkammer af spændende historier, diskussionsoplæg og perspektiver, som sagtens kan blive til flere konkrete forløb til teknologiforståelse. Forløbet fungerer bedst, hvis der er en god opbakning fra teamet omkring klassen, da der er meget nyt fagligt stof og koordinering. Men det er arbejdet værd. Eleverne har efterfølgende givet udtryk for, at det har været spændende at arbejde med up to date undervisning og at “det er fedt at skolen endelig tager vores virkelige liv alvorligt”.

Forløbet rammer ind i en verden, hvor eleverne er stærke i deres forforståelse af funktionalitet og livsduelighed på de sociale medier. Samtidig er de overraskende naive og skræmmende uvidende om tidsforbrug, afhængighed, sikkerhed og den bagvedliggende intentionalitet.

Det er vigtigt, at aktiviteterne udvælges og tilpasses til den lokale virkelighed.

Aktiviteterne vil alle være dræbende kedelige, hvis de afvikles ud i et. Vi havde stor succes med at skifte imellem aktiviteterne med 15-30 minutters intervaller. Det skaber en undervisning, hvor alsidigheden er i højsædet.