Personlig figur til dekoration af pallemøbel

Teknologi, læserum og læselyst
3. juli 2022
Chatboks
Chatbots i fremmedsprog
4. juli 2022

5. klasse


Fag

Håndværk og design

Faglige emner

Design og designprocessor, Fabrikation

Teknologier

Pixlr, folieskærer, computer og symaskine

Af Stine Hanghøj Larsen
Beskrivelse

Eleverne skal designe en personligt figur til dekoration af de pallemøbler de skal bygge i Håndværk og design.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet er gennemført på en specialskole for børn med autisme. Da flere af eleverne er ramt på deres forestillingsevne, har arbejdet med designcirklen været meget voksenstyret, og der har været en del fælles drøftelse på klassen, da gruppearbejde er svært for dem.

Eleverne i 5. kl. er i gang med at forskønne den atriumgård, deres klasseværelse ligger ud til. Det har startet et projekt i håndværk og design, hvor eleverne skal bygge pallemøbler. De skal også sy hynder og hynderne skal dekoreres med en personlig figur.

Forløbet strækker sig over ca. 6 uger x 1.5 time i Håndværk og design.

Eleverne skal for første gang stifte bekendtskab med den børnevenlige designcirkel.

Mål fra fælles mål for forsøgsfaget teknologiforståelse:

 • Eleven kan skabe artefakter med udvalgte digitale teknologer, deltage i iterative designprocesser af komplekse problemstillinger og opnå viden om egen designkompetence.
 • Eleven kan med digitale teknologier konstruere artefakter, som udtrykker en idé, og kan reflektere over andre artefakters anvendelse.
 • Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete sammenhænge.
 • Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Eleverne introduceres til den børnevenlige designprocesmodel for børn. Eleverne arbejder sammen to og to.

Udfordring

UDFORDRING

 • Eleverne skal lave et personligt motiv der skal på deres pallemøbel.
 • Det skal indeholde to forskellige figurer.
 • Designet skal laves i Pixlr og skal skæres på folieskærer – som bruges til skabelon til stoftryk.
 • Designet må max fylde 20x20 cm.

 

Undersøg

UNDERSØG

Vi starter med en fælles drøftelse på klassen om, hvad der kan gøre en figur personlig. Efterfølgende skal eleverne på egen hånd søge inspiration og forholde sig til spørgsmålene:

 • Hvad gør en figur personlig?
 • Hvad kan jeg godt lide/hvad betyder noget for mig?

 

Få idéer

FÅ IDÈER

 • Eleverne skal tegne forskellige ideer til deres personlige figur. Når de har en ide om, hvordan deres figur skal se ud, skal de arbejde videre med den digitalt.

Skab

SKAB

 • De skal selv lave pallemøblerne to og to.
 • De skal sy hynder, og på hynderne skal de lave et personligt motiv. Det vil sige, at hver hynde skal dekoreres med to personlige figurer.
 • Det endelige design skal laves i Pixlr og skal skæres på folieskæreren – som bruges til skabelon til stoftryk.

DEL

 • Eleverne viser hinanden, de idéer de arbejder med. De fortæller om deres figur, og hvorfor de har valgt netop den. De beskriver hvilke til og fravalg har de gjort undervejs.
 • De andre elever kommer med feedback.

Tænk efter

TÆNK EFTER

Eleverne viser hinanden, de idéer de har arbejdet med.

 • De fortæller hinanden om deres proces.
 • De skal overveje følgende:
 • Hvornår/hvordan opstod min endelige idé?
 • Lyttede jeg til andres mening?
 • Kunne jeg bruge de andre feedback til noget?
 • Udviklede min ide/tegning sig?
 • Ville jeg gøre noget anderledes næste gang?

AFRUNDING

Eleverne havde i starten af processen svært ved at skulle arbejde videre med de tegninger, de brugte som deres udgangspunkt. Så vi startede med at kopiere alle deres tegninger, så de kunne beholde deres originaler uberørt.

De er i processen blevet fortrolige med brugen af Pixlr og de endte alle med, at fortrække at arbejde med deres billeder digitalt. 

Efter første prøvetryk, fandt en af eleverne ud af, at billedet skulle fremstå i negativ og lavede det om endnu engang. Det er været en god proces for dem og som tiden gik, fik de nemmere og nemmere ved redigerer deres tegninger, og de blev alle meget glade for resultatet. Som bonus dekorerede de også deres computere med de fremstillede figurer i folie.


Her ses nogle af de idéer eleverne har tegnet
Her ses tegningerne efter eleverne har arbejdet i Pixlr.
De første prøvetryk