Pioneruddannelsen udvikler praksis i netværk

Magnus Lund med sin Lego Spike løsningsmaskine
Magnus skaber løsninger med teknologi
21. maj 2021
Undervisning på pioneruddannelsen - fire deltagere er i gang med at sætte deres computere op
Et nyt hold pionerer eksperimenterer med teknologi
23. september 2021

Som drivkraft i indsatsen 'Teknologiforståelse gennem design og fabrikation' startede FabLab@SCHOOLdk i august 2020 en tværkommunal pioneruddannelse, hvor 53 lærere/pædagoger og 42 ledere fra Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle kommune gennem det sidste år har udviklet nye faglige kompetencer og visioner for undervisningen på 37 skoler.

Det første år (2020/2021) har de 53 pionerer været i sidemandsoplæring en gang om ugen i det centrale, kommunale FabLab. De øvrige dage har de varetaget deres almindelige undervisning på egen skole og her eksperimenteret med designprocesser, teknologiforståelse og digital fabrikation. 

I uddannelsens andet år (2021/2022) er pionererne tilbage i egen praksis, hvor de planlægger, gennemfører og evaluerer mere end 200 undervisningsforløb sammen med 230 kolleger. Vi ser frem til at høre meget mere om pionerernes erfaringer med lokal involvering af kolleger og deres klasser i løbet af året.

Pionererne fortsætter deres egen faglige udvikling på netværksdage, hvor de bl.a. undersøger nye teknologier, udvikler faglige loops og workshops sammen med kolleger i det kommunale og tværkommunale netværk. Første netværksdag afholdes 23. september. Her glæder vi os til - efter et år med alt for megen virtuel erstatning -  endelig at kunne samle både nye og gamle pionerer til en fysisk netværksdag i kommunerne. Program for dagen udsendes af de fire centrale FabLabs til netværkets deltagere.

 

Pioner med sine forskellige værktøjsbobler i FabLab