FabLab@SCHOOLdk indtager Glasgow

Stanfordpris til FabLab@SCHOOLdk
26. juni 2018
Besøg på Jordanhill School, Glasgow
25. september 2018
Stanfordpris til FabLab@SCHOOLdk
26. juni 2018
Besøg på Jordanhill School, Glasgow
25. september 2018

Lærere, pædagoger, speciallærere, konsulenter, ledere og lektorer fra FabLab@SCHOOLdk partnerskabet er denne uge i Glasgow for at samle ny inspiration og udvikle fælles praksis for arbejdet med designtænkning og digital fabrikation i undervisningen. Gruppens deltagere kommer fra folkeskoler, privatskoler, gymnasier, ungdomsskoler, efterskoler, Centre for Specialundervisning af unge og voksne, Specialskoler, Læreruddannelse og forvaltninger og vil gennem ugens aktiviteter undersøge mangfoldige muligheder for at understøtte læring for børn og unge gennem FabLab aktiviteter.

På turen omsættes den pris FabLab@SCHOOLdk modtog af Stanford University i juni 2018 – The  FabLearn Global Excellence  Organizational Leadership Award – til 100 Micro:Bits, som erfarne og nye FabLab’ere sammen skal idégenerere og udvikle ny praksis omkring. Derudover skal gruppen besøge FabLab@Strathclyde, Jordanhill School, STEM Glasgow, Scottish Education og Glasgow Science Centre. To af dagene tilbringes på Scottish Learning Festival, hvor deltagerne fordyber i 85 forskellige oplæg inden for temaet:

“Collaboration for Improvement with particular focus on; effective collaborations that ensure young people are having a greater say in decisions that affect their lives, strong STEM education and training that inspires learners and connect with the labour market.”

Et fokus, der falder helt i tråd med det aktuelle danske initiativ om praksisnær undervisning i en folkeskole, “der skal skabe faglige drømme hos eleverne og give plads til, at de ud over dansk og matematik også kan prøve kræfter med for eksempel service, konstruktion og mekaniske principper” (Merete Riisager, UVM.dk).

Se mere om turens program og erfaringer her: httpss://fablabglasgow2018.blogspot.com/