ANDET ÅR
Teknologiforståelse gennem design og fabrikation

GENERELT

I år 2 anvender pioneren sine nyerhvervede kompetencer sammen med fire kolleger på egen skole. Her planlægger, gennemfører og evaluerer pioneren og kollegerne fire undervisningsforløb i mindst to klasser.
Pioneren bruger mindst to timer om ugen til samarbejdet med kolleger. Skolen får support af det kommunale FabLab-team. Det afklares lokalt, hvad skolen kunne ønske support til. Pioneren fortsætter sin kompetenceudvikling på fire netværksdage i det centrale FabLab.

AFSLUTNINGSSAMTALE - JUNI/AUGUST

  • Dialog ml. leder, pioner og FabLab-team
  • Evaluering og videre udvikling på skolen
  • FabLab-teamets støtte og rolle