PIONERUDDANNELSEN
Teknologiforståelse gennem design og fabrikation

KONTAKT

Har du spørgsmål vedrørende Pioneruddannelsen 'Teknologiforståelse gennem design og fabrikation'?
Så kan du kontakte den nationale koordinator.

National Koordinator
for FabLab@SCHOOLdk

Hanne Voldborg Andersen

+45 2154 2492