FØRSTE ÅR 
Teknologiforståelse gennem design og fabrikation

GENERELT

Pioneren har i et helt skoleår en fast ugentlig arbejdsdag i det centrale FabLab. Her er 5-6 pionerer i sidemandsoplæring sammen med undervisere med kompetencer indenfor teknologi og pædagogik. De øvrige fire dage i ugen underviser pioneren som vanligt på egen skole, men må være forberedt på at afprøve undervisningsforløb i nogle af disse timer.
På uddannelsesdagene får pioneren mulighed for fordybelse i teknologier og designprocesser.
Pioneren arbejder individuelt og sammen med andre deltagere. Udgangspunktet er egne
eksperimenter med teknologi kombineret med fælles dialoger om litteratur, fagfelt og læring.

OPSTARTSSAMTALE - SEPTEMBER

 • Dialog ml. leder, pioner og FabLab-team
 • Pionerens og skolens mål
 • FabLab-teamets støtte og rolle

TVÆRKOMMUNALT INTERNAT - NOVEMBER

 • Pioner deltager to dage og leder en dag
 • Inspiration, støtte, strategiarbejde
 • Workshops, oplæg, videndeling

MIDTVEJSSAMTALE - JANUAR

 • Dialog ml. leder, pioner og FabLab-team
 • Status på udviklingen, valg af kolleger til år 2
 • FabLab-teamets støtte og rolle

FABLEARN.DK - APRIL

 • National konferencedag
 • Pionerer og ledere holder oplæg/workshops
 • Ny inspiration, erfaringsudveksling, netværk

INTROMØDE FOR KOLLEGER - MAJ

 • Introduktion til designprocesmodellen
 • Introduktion til teknologier
 • Fælles planlægning af undervisningsforløb

FORANKRINGSSAMTALE - JUNI

 • Dialog ml. leder, pioner og FabLab-team
 • Status og strategi for forankring på skolen
 • FabLab-teamets støtte og rolle