Masteropgaver

OPGAVER FRA MASTERMODULET i Designprocesser og digital fabrikation

I 2016 gennemførte 52 lærere og pædagoger fra FabLab@SCHOOLdk partnerskabet et efteruddannelsesforløb i Digital Fabrikation og Designprocesser på Aarhus Universitet. Som en del af mastermodulets eksamensopgave skulle deltagerne udvikle og beskrive et undervisningsforløb med dertilhørende lærervejledning.

Det overordnede tema for alle forløb var E-Waste, mens deltagerne havde mulighed for at farve forløbet med forskellige fokusfelter. Vi præsenteret her 12 forskellige lærervejledninger fra dette modul og håber, at du kan bruge disse masterforløb som inspiration til, hvordan du kan lave tilsvarende forløb med andre temaer inden for feltet Digital Fabrikation og Designprocesser.

Master OpgaverI alt 4 indlæg

Programmering af Arduino med LED bånd

I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.

Lærerrollen i designprocesser og digital fabrikation

I dette undervisningsforløb skal du og dine elever arbejde med dilemmaet omkring
e-waste (elektronisk affald).

Feedback i digitale designprocesser – et forløb om E-waste

I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.

E-waste awareness – design og digital fabrikation

I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.