admin

4. February 2020

Uddannelse i teknologi er på vej til lærere i Middelfart

Middelfart Kommune bliver fra 1. januar 2020 medlem af kommunepartnerskabet FabLab@SCHOOLdk. Medlemskabet giver skolerne ny adgang til uddannelse, netværk og support inden for teknologiforståelse gennem design og fabrikation. Målet er, at alle elever udvikler teknologiforståelse og digitale færdigheder.
6. January 2020

Sikkerhed i FabLabs – en vejledning fra FabLab@SCHOOLdk

Med FabLabs på skoler har vi fået et nyt hybrid læringsrum, hvor vi anvender maskiner, teknologier og materialer, som ikke har været anvendt i folkeskolen før. Der er behov for øget fokus på sikkerhed ved køb og installation af maskiner samt efterfølgende brug af maskiner, teknologier og materialer. FabLab@SCHOOLdk har udarbejdet denne vejledning for at skabe opmærksomhed på maskiner, materialer og sikkerhed i FabLabs.
3. December 2019

Finsk interesse i FabLab@SCHOOLdk

Siden 2017 har FabLab@SCHOOLdk på forskellige vis samarbejdet og networket med finske kolleger, og i sidste uge modtog vi for anden gang dette efterår en finsk delegation fra Oulu. Det blev til tre spændende dage med besøg i FabLabs i Kolding og Silkeborg, workshop på Pædagogisk Center, besøg på børnekulturhuset Nicolai for Børn og Bramdrup Skoles nye Makerspace for Future Innovators samt deltagelse i netværksmiddag i Vejle og ToolCamp på Campus Bindslev i Silkeborg.
11. November 2019

Hack en engel og sæt strøm til julemanden

Lav en juleudstilling, hvor I anvender gammelt legetøj og julepynt. Re-design legetøjet eller julepynten, og giv det ‘nyt liv’ ved hjælp af digitale teknologier.

4. November 2019

22 mio. kr. til at øge folkeskoleelevers forståelse af teknologi

Samarbejdet FabLab@SCHOOLdk mellem Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg kommuner har modtaget 22 mio. kr. som støtte til folkeskoleindsatsen ”Teknologiforståelse gennem design og fabrikation” fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Mindst 13.500 elever vil få glæde af indsatsen i perioden 2020-24. Donationen fra A. P. Møller Fonden skal bruges til at udvikle en uddannelse for lærere og pædagoger, som kan tilbydes fra august 2020 i Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg kommuner. Der vil blive uddannet et stort antal lærere og pædagoger, som efterfølgende skal være med til at uddanne egne kolleger gennem professionelle læringsfællesskaber.
27. October 2019

FabLab@SCHOOLdk er på vej til Holland

FabLab@SCHOOLdks årlige studietur går i uge 44 til Arnhem, Holland. Her har vi sammen med HAN University lagt et ambitiøst og spændende program for vores 63 danske og 120 hollandske deltagere, som alle arbejder med FabLabs og Makerspaces i undervisningen. Du kan læse mere om: FabLab@SCHOOLdk Studietur 2019 her: https://fablabholland2019.blogspot.com/ og FabLearn Dialogues NL-DK her: https://makercosmos.org/fablearn-dialogues/
20. May 2019

Vejr og teknologi

Hvordan kan vi, ved hjælp af en microcontroller, lave undersøgelser med vejret? I dette forløb skal eleverne undersøge, idegenerere og til sidst fabrikere deres eget forsøg, som skal vise den teori, de har lært omkring vejrfænomener og klima, og hvordan teknologien her spiller en rolle.
7. May 2019

Fotos fra FabLearnDK 2019

FabLearnDK 2019 samlede torsdag d. 25. april 400 deltagere til en konferencedag om udvikling af fremtidens fagligheder. Vi havde gæster fra hele Danmark - fra nord til syd og fra øst til vest. Der var internationale gæster fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland og USA. Der var deltagere fra daginstitutioner, folke- og privatskoler, gymnasier, forvaltninger, virksomheder, universiteter, university colleges, fonde og organisationer. Alle med fokus på, hvordan vi kan gøre det muligt for kommende generationer at udvikle teknologiforståelse, praksisfaglighed og 21. århundredes kompetencer. Se flere fotos fra dagen her...
25. February 2019

Robotjul fra Ans i forskningstidsskrift

To af FabLab@SCHOOLdks pionerer fra FabLab Silkeborg, Johannes Fibiger (VIA) og Line Lund Jørgensen (Ans skole) har skrevet og udgivet en artikel i forskningsstidsskriftet Læring & Medier (LOM). Artiklen tager udgangspunkt i et forløb i 3. klasse, hvor en interaktiv julekalender forbinder en fiktionsfortælling med et lokalt scenarie. Indlejret i disse rammer afprøves to teknologier: 3D-modellering og printning på den ene side og robotprogrammering på den anden.
25. February 2019

FabLab@SCHOOL – også i SFO

27 pædagoger fra Thyregod skole og Mølholm skole var i dag i gang med en kreativ og kritisk tilgang til teknologier i Fablab Spinderihallerne. Det var anden og sidste workshopdag i et forløb tilrettelagt af og med SFO pædagoger fra de to skoler.
14. January 2019

Erfaringer fra Scottish Learning Festival – Studietur 2018

På FabLab@SCHOOLdks studietur 2018 besøgte vi Scottish Learning Festival. Deltagerne delte undervejs og efterfølgende deres erfaringer fra de mange oplæg og workshops. Deres refleksioner er samlet i denne fælles erfaringsbog.
8. December 2018

Det’ jul – det’ cool – i FabLab@SCHOOL

FabLabLog på Fælleshåbsskolen: Casper har rodet fusion360. Nikolaj har fået lavet endnu et lysskilt. Sigurt nye guitar skulle have noget at stå i. Caroline har fået lavet tryk til og på t-shirts til en fest på lørdag. Lukas har fået 3D printet lidt flere dele til en kunstig hånd. Og ellers er der blevet hygget og snakket en masse...
7. December 2018

Grønne koder

Kan vi skabe bæredygtig energi, der kan forsyne en Micro:bit med de fornødne 3 volt? Det er den designudfordring eleverne møder i dette forløb, hvor nogle klasser arbejder med FN's verdensmål nr. 7 omkring bæredygtig energi, mens en anden klasse dokumenterer og formidler erfaringer fra designløsningsprocesserne.
4. December 2018

Plastik i havet

I dette forløb skal eleverne være med til at finde ud af, hvordan de med hjælp af en micro:bit kan få folk til at blive bedre til at mindske mængden af plastik, så det ikke ender i havet.

4. December 2018

Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet

Elever fra to 5. klasser på Voel Skole og en 6. klasse på Resenbro Skole har sammen med FabLab Silkeborg arbejdet med en udfordring relateret til FN's verdensmål nr. 7 omkring bæredygtig energi. Eleverne fra Voel Skole har ved hjælp af designprocesmodellen arbejdet med dette tema i natur-teknologi som en del af skolens grønne profil (grønt flag skole), mens eleverne fra Resenbro Skole har dokumenteret og formidlet fra projektet ud fra danskfaglige mål. Projektet er faciliteret af en FabLab underviser fra FabLab Silkeborg, som er ‘gået forrest’, mens lærerne er sidemandsoplært til at arbejde procesorienteret og problemløsende med elever på mellemtrinnet.
31. October 2018

Besøg på FabLab@Strathclyde

I forbindelse med Fablab@SCHOOLdk’s besøg i Glasgow til Scottish Learning Festival var der planlagt forskellige studieture med besøg til skoler, naturvidenskabeligt museum, TeachMeet og andre interessante ting. Jeg var heldig at deltage på et besøg hos University of Strathclyde, som blandt andet har et meget velbesøgt FabLab som en del af de mange ordinære aktiviteter og tilbud, der er på et stort universitet. FabLab@StrathClyde er det første universitetsbaserede FabLab i England, og har besøg af omtrent 200 studerende om ugen fra forskellige faglige discipliner. Brugerne skal betale for materialeforbrug, men har ellers gratis adgang fra 09.30-17.00 hver dag.
31. October 2018

Besøg hos STEM Glasgow

Som en del af FabLab@SCHOOLdks studietur til Glasgow besøgte vi organisationen STEM Glasgow, som arbejder for at  unge mennesker, undervisere og partnere samarbejder om udvikling af STEM baseret viden, færdigheder og kompetencer, som kommende generationer kan anvende i liv, læring og arbejde og dermed supportere udviklingen af Glasgows økonomi.
25. September 2018

Workshops og eksperimenter på Glasgow Science Centre

Lyden af en masse begejstrede skoleeleverne er det første, som møder mig da jeg træder ind på Glasgow Science Museum. I løbet af mit besøg møder jeg vel 150-200 skoleuniformerede elever i alle aldre, og det passer meget godt med det antal en venlig medarbejder informerede mig om, at der dagligt besøger Glasgow Science Museum. Hvis man nogensinde er på disse kanter, så er et besøg på Glasgow Science Museum meget anbefalelsesværdigt.
25. September 2018

Besøg på Jordanhill School, Glasgow

FabLab@SCHOOLdk besøgte Jordanhill Shool i Glasgow, som er en skole med ca. 1000 elever fordelt fra primary 1 til secondary 6. Skolen har en lang historie og er grundlagt i 1920. Frem til 1988 var skolen en prøveskole for lærerstuderende fra universitetet. Skolen er placeret i vest Glasgow i et område med gode ressourcer. Besøget tilbød en spændende spejlingsramme for vores egen danske undervisningspraksis. Vi bemærkede i særlig grad skolens fokus på det visuelle, fordybelse og høje forventninger til alle.
17. September 2018

FabLab@SCHOOLdk indtager Glasgow

Lærere, pædagoger, speciallærere, konsulenter, ledere og lektorer fra FabLab@SCHOOLdk partnerskabet er denne uge i Glasgow for at samle ny inspiration og udvikle fælles praksis for arbejdet med designtænkning og digital fabrikation i undervisningen. Gruppens deltagere kommer fra folkeskoler, privatskoler, gymnasier, ungdomsskoler, efterskoler, Centre for Specialundervisning af unge og voksne, Specialskoler, Læreruddannelse og forvaltninger og vil gennem ugens aktiviteter undersøge mangfoldige muligheder for at understøtte læring for børn og unge gennem FabLab aktiviteter. På turen omsættes den pris FabLab@SCHOOLdk modtog af […]
26. June 2018

Stanfordpris til FabLab@SCHOOLdk

Kolding, Vejle og Silkeborg Kommune har siden 2014 samarbejdet med Aarhus Universitet i FabLab@SCHOOLdk om udvikling af teknologi-undervisning i folkeskolen. Det banebrydende samarbejde blev i sidste uge anerkendt på højt internationalt plan, da FabLab@SCHOOLdk på FabLearnEU konferencen i Trondheim modtog 2018 FabLearn Global Excellence - Organizational Leadership Award. Prisen blev overrakt af professor Paulo Blikstein fra Stanford University, USA.
20. June 2018

Inspiration fra FabLearnEU

FabLabLog på Fælleshåbsskolen: Casper har rodet fusion360. Nikolaj har fået lavet endnu et lysskilt. Sigurt nye guitar skulle have noget at stå i. Caroline har fået lavet tryk til og på t-shirts til en fest på lørdag. Lukas har fået 3D printet lidt flere dele til en kunstig hånd. Og ellers er der blevet hygget og snakket en masse...
8. June 2018

FabLab, Fællesspisning og Fordybelse på Fælleshåbsskolen

FabLabLog på Fælleshåbsskolen: Casper har rodet fusion360. Nikolaj har fået lavet endnu et lysskilt. Sigurt nye guitar skulle have noget at stå i. Caroline har fået lavet tryk til og på t-shirts til en fest på lørdag. Lukas har fået 3D printet lidt flere dele til en kunstig hånd. Og ellers er der blevet hygget og snakket en masse...
5. June 2018

At tænke ind i boksen

Forløbet tager udgangspunkt i den modulære kasse kaldet “Common Cubes”, som blev udviklet på FabLab Silkeborg i efteråret 2015. Common Cubes er blevet et centralt element i indretningen af mange af Silkeborg Kommunes FabLabs.

5. June 2018

Teknologiforståelse i indskolingen

FabLab-pioner og pædagog på Vestre Skole i Silkeborg, Bjørg Hansen, har lavet denne fine videofortælling om, hvordan hun arbejder med teknologiforståelse i indskolingen. Eleverne samarbejder og eksperimenterer med teknologiskrot, som de skiller ad og undersøger. Undervejs lærer de, hvad de enkelte dele hedder, hvad deres funktion har været og hvordan de fungerer. De løsner og identificerer højttalere, motorer, led pærer mv. De afprøver kontakter og lærer at skabe simple kredsløb – og forsøger at genbruge elementerne i nye sammenhænge.
16. April 2018

Besøg fra Holland

Interessen for vores arbejde i FabLab@SCHOOLdk er stadigt stigende. Der går næsten ikke en uge uden der er gæster i vores centrale FabLabs eller på de skoler, der har etableret egne Labs. Sidste uge var ingen undtagelse – men alligevel særdeles tæt pakket, da vi både arrangerede en stor workshop, havde travlt med at gøre klar til FabLearn – og fik besøg fra både Skotland og Holland. Det er spændende at høre, hvordan gæster udefra med nysgerrighed og begejstring lader sig […]
11. April 2018

Besøg fra Glasgow

FabLab@SCHOOLdk og FabLab Silkeborg havde i dag besøg af Paul Jennings fra Jordanhill School i Glasgow. Paul underviser i Håndværk og Design – og var i Danmark for at holde oplæg om design tænkning, undervisning og læring. Han besøgte Campus Silkeborg for at se, hvordan det er muligt at integrere maker-spaces i folkebibliotekets aktiviteter – og hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling i FabLab@SCHOOLdk og FabLab Silkeborg. Paul var imponeret over de fysiske rammer, men også over hvordan vi formår at […]
11. April 2018

FabLab@SCHOOLdk workshop på Gl. Avernæs 2018

Der blev eksperimenteret, analyseret, konstrueret og diskuteret da små 100 deltagere på årets Gl. Avernæs Konference prøvede FabLab@SCHOOLdks Ozobot-workshop ‘Kend din by’. På workshoppen introduceres deltagerne til linjeprogrammering og der diskuteres, hvordan man kan skabe begyndende teknologiforståelse hos elever og lærere. Konferencen var arrangeret af Danmarks It & Medievejlederforening og Pædagogisk Læringscenterforening, og FabLab@SCHOOLdks workshop indledte en række andre handson workshops i feltet digital kreativitet. Der var mange, der efterspurgte vores FabLabMaps. Dem kan man købe på vores FabLearnDK konference på […]
28. March 2018

Endeligt program for FabLearnDK 2018 offentliggøres

Om en lille måned – 25. april 2018 – slår vi dørene op til FabLearnDK2018 på Innovationsfabrikken i Kolding, hvor vi glæder os til at tage imod de mange nationale og internationale gæster og workshopholdere, som skal være med til at sætte Computational Empowerment i Læringsfællesskaber på dagsordenen. Programmet er på plads, og deltagerne kan se frem til: Spændende keynotes med tre nordiske forskere indenfor feltet 10 nationale eller internationale talks om FabLab, ledelse, læring, STEAM mv. 15 forskellige hands […]
24. March 2018

Matematik og vinylskærer

Aktiviteten præsenterer værktøjer til at indføre digital fabrikation i klasseværelset i form af en vinylskærer og softwareprogrammet Inkscape. Eleverne opnår viden om og forståelse for teknologien og dens muligheder (og begrænsninger).

6. March 2018

Varroa-bekæmpelse

I dette forløg skal vores egne bifamilier skal systematisk "renses" for varroamider. Det gøres ofte med kemisk-bekæmpelse i form af Oxalsyre eller lignende. Kan man ikke bekæmpe miderne på en anden og mere skånsom måde?

5. March 2018

Udsmykning og identitet

I dette forløb arbejder eleverne med at opnå bevidsthed om egen og andres identitet, og symbolisere disse ved hjælp af mønstre, som produceres på forskellig vis med udgangspunkt i tegninger i Inkscape og folieskæring.

5. March 2018

Entreprenørskab via fotorammer

Forløbet har fokus på den kreative proces og evnen til at udtrykke tanker og ideer bag et selvudviklet design. Fagligt opnår eleverne indsigt i Blogger, Inkscape, udarbejdelse af budget i matematik, markedsføring og opstart af virksomhed.

5. March 2018

3D-printede mobilcovers

Eleverne designer mobilcovers og oplever sig selv som opfindere ved hjælp af ny teknologi som 3D-printeren. Eleverne får gennem forløbet også kendskab til opstart af egen virksomhed.

5. March 2018

Scratch begynder

Gennem forløbet udvikles elevernes kompetencer til at programmere, anvende loops og kode, samtidig med at der tages udgangspunkt i deres egne hverdagserfaringer og interesse for computerspil.

5. March 2018

Intro Makey-Makey

Her inddrages elementer fra matematik og fysik i et forløb, hvor eleverne også skal bruge deres viden og praktiske færdigheder omkring Scratch og Makey Makey for at skabe interaktivt inventar.

5. March 2018

Scratch fortsat

Eleverne skal lave deres eget computerspil, hvor der bygges videre på deres kendskab til programmet 'Scratch'. Gennem forløbet styrkes deres færdigheder i matematik, IT- og mediekompetencer.

5. March 2018

3D begynder

Eleverne får kendskab til 3D teknologier ved at anvende programmerne 123D Design, TinkerCad og Meshmixer. Ved hjælp af disse softwareprogrammer tegnes en Pacman figur, en Smartphone holder og en 'dræberkanin'.

5. March 2018

E-tekstiler og designprocesser

I dette forløb arbejder eleverne med at kombinere Lilypads og tekstiler til et produktudtryk under instruktion. Eleverne får mulighed for at fordybe sig i designprocessen og afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion.

5. March 2018

Tiltskilt

Et Tiltskilt er en lille kasse, hvor en glaskugle kan skabe kontakt og danne et kredsløb, der kan tænde lys. Her skal eleverne tænke kreativt og arbejde selvstændigt med at finde egne måder at løse opgaverne på.

5. March 2018

Sejs X Project

En gruppe jordboere er rejst til en ny planet og eleverne skal hjælpe med at designe den første by: Sejs X. Designerne (eleverne) skal hver løse et problem for en planet beboer.

5. March 2018

Vores jul

Eleverne har med reference til historiske personer og hændelser, og med afsæt i viden om den danske juls oprindelse og kendskab til de gamle danske symboler før og efter krigen i 1864 udarbejdet julepynt i FabLab.

5. March 2018

Rethink

I dette forløb fortolker og rekonstruerer eleverne historiske scenarier og fortællinger fra renæssancen i et moderne design sprog. REthink refererer til ønsket om kulturel, videnskabelig og arkitektonisk “Genfødsel”.

5. March 2018

Nemmere og mere lærerig skolehverdag

Eleverne vælger sig efter interesse ind på et af 3 storhold - Arduino-programmering, læringsmiljø eller matematikmaskiner, som alle arbejder med ud fra overskriften 'Gør din skolehverdag nemmere, bedre eller mere lærerig'.

5. March 2018

Webetik

I dette forløb får eleverne får kendskab til at administrere deres facebookkonto. De får også kendskab til at oprette en hjemmeside og en blog. Formålet er at gøre eleverne til mere bevidste forbrugere af digitale medier.

5. March 2018

Idépiloterne

I dette forløb skal elever iværksætte egen virksomhed og udvikle designløsninger i form af virkelighedsnære produkter og/eller services. Den overordnede faglige ramme for forløbet, handler om designtænkning og entreprenørskab.

5. March 2018

History makers

I dette forløb konstruerer eleverne 3D-modeller af et historiske monumenter og ud fra disse forklarer, hvilken historisk fortælling/vinkel der ligger bag monumentet.

5. March 2018

Møbler

Eleverne tegner deres fremtidsmøbel, der kan bruges til flere forskellige ting. Det har været vigtigt, at den har mere end en funktion. Eleverne tegner i hånden, i tinkercad og print en prototype deres møbel.

5. March 2018

Designtænkning og laserskærer

I dette forløb skal eleverne løse en problembaseret opgave og skabe 3D produkter ved hjælp af 2D udskæringer på Lasercutteren efter egne tegninger i Inkscape.

5. March 2018

Fra polygon til polyeder

I dette projekt har eleverne konstrueret løsninger til deres løbehjul. Eleverne undersøger geometriske figurer og omsætter deres matematisk viden til digitalt design for til slut at kunne konstruere et brugbart produkt.

Scroll Up