FabLab Forløb

INSPIRATION TIL DESIGN AF UNDERVISNINGSFORLØB OG EKSEMPLER PÅ ELEVEKSPERIMENTER

Et FabLab-forløb giver eleverne mulighed for at lære om teknologi, innovationsprocesser og naturvidenskab på tværs af fag ved selv at opfinde, udvikle, bygge og teste digitale og fysiske modeller.

Forløbene er inspireret af Seymour Paperts konstruktivistiske perspektiv, som argumenterer for, at børn lærer mest effektivt, når de bygger artefakter i samarbejde med jævnaldrende. Der er endvidere fokus på, at eleverne gennem det eksperimenterende arbejde optræner almene kompetencer i forhold til kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, kompleks problemløsning og teknologisk mestring. Kompetencer, der er centrale i det 21. århundrede.

Der er siden 2014 udviklet en lang række tværfaglige undervisningsforløb til forskellige klassetrin på skolerne i FabLab@SCHOOLdk partnerskabet, og en del af dem vil være at finde her på siden. Nogle forløb er grundigt beskrevet, mens andre blot er inspiration til selv at udvikle lignende forløb.

FabLab Forløb

  • Vælg kategori

  • Vælg værktøj

  • Sortering

  • Annuller søgning


I alt 35 indlæg

Projection mapping – kølige kulissser

I dette forløb arbejder eleverne med projektion mapping, hvor de laver digitale kulisser. Kulisserne kan laves som en kunstinstallation eller bruges i forbindelse med teater eller danseforestillinger.

Federe frikvarter – bedre bevægelse

I dette forløb arbejder eleverne ud fra designcirklen og fremstiller prototyper på design, der kan bidrage til mere bevægelse og bedre frikvarterer i en mere varieret skoledag

Giftige alger i badesøen

Hvordan kan vandkvaliteten i en sø forbedres? Eleverne afdækker i dette forløb gennem feltstudier forskellige forureningskilder og udvikler i designfasen forskellige løsningsmuligheder.

Det Fleksible Læringsrum

Det Fleksible Læringsrum er et undervisningsforløb der, med udgangspunkt i vores FabLab Common Cubes, lader eleverne arbejde med modulær, fleksibel rumindretning.

Byg din egen højtaler

Byg din egen højtaler. Eleverne får viden om skitsers og prototypers formål og anvendelse som en afgørende del af designprocessen.
Eleverne får øvelse i at inddrage digitale værktøjer som en del af deres egen produktionsfremstilling.


Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du som minimum vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up